Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej oferuje poniższe elementy pokazów:
W uzgodnieniu z zamawiającym podejmiemy się nietypowych zleceń.