W dniu 24 maja 2021 r. nasz Namiestnik uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego, podczas której podjęto uchwałę o nadaniu Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim imienia Mariana Szafrańskiego. Serdecznie gratulujemy.W dalszej części obrad, decyzją Pana Arkadiusz Gralak Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego zostaliśmy nagrodzeni za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Serdecznie dziękujemy za to zaszczytne wyróżnienie.

⚔️⚔️Chwała Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej ⚔️⚔️